حدیث روز  
     
 
 
     
 
ویدئو نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان به مناسبت هفته پژوهش  
حضور پرشور مسئولین ، دبیران و دانش آموزان در نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی هفته پژوهش
 
مشاهده ویدئو نمایشگاه هفته پژوهش دبیرستان
 
 
     
 
اخبار مدرسه و اطلاعیه ها  
برگزاری آزمون جامع(مرحله اول)
 برگزاری آزمون جامع 
  (مرحله اول)
سه شنبه 27 آذر ماه 96

برگزاری جلسه دیدار چهره به چهره اولیاء و دبیران پایه هشتم
 برگزاری جلسه دیدار چهره به چهره
 اولیاء و دبیران پایه هشتم
 یکشنبه 26 آذرماه 96

برگزاری جلسه دیدار چهره به چهره اولیاء و دبیران پایه هفتم
 برگزاری جلسه دیدار چهره به چهره
 اولیاء و دبیران پایه هفتم
 شنبه 25 آذرماه 1396

برگزاری اولین مرحله جشنواره خوارزمی تصویرخوانی زبان و ادبیات فارسی
  برگزاری اولین مرحله جشنواره خوارزمی
 تصویرخوانی زبان و ادبیات فارسی

حضور پرشور مسئولین ، دبیران و دانش آموزان در نمایشگاه هفته پژوهش
 حضور پرشور مسئولین ، دبیران و
دانش آموزان در نمایشگاه هفته پژوهش
     
 
گزارش ویدئویی مانور زلزله  
مانور زلزله 
مانور زلزله به منظور آشنایی دانش آموزان با نحوه ی برخورد  با شرایط زلزله و کمک رسانی به مصدومان برگزار گردید.
 
     
 
سال 1396  
     
 
ارتباط مستقیم با مدرسه  
     
 
مناسبت ها