حدیث روز  
     
 
 
     
 
اخبار مدرسه و اطلاعیه ها  
پژوهانه نوروز، گروه زبان و ادبیات عربی
  پژوهانه نوروز
 گروه زبان و ادبیات عربی

پژوهانه نوروز، گروه علوم تجربی
 پژوهانه نوروز
 گروه علوم تجربی

پژوهانه نوروز،گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری واحد کتابخانه
 پژوهانه نوروز 
 گروه زبان و ادبیات فارسی 
 با همکاری واحد کتابخانه

پژوهانه نوروز، گروه مطالعات اجتماعی
 پژوهانه نوروز
 گروه مطالعات اجتماعی

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره اول) از بخش مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان با حضور جناب آقای دکتر آرزومند ریاست محترم مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و مدیریت دبیرستان سرکار خانم کیانپور
 بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره اول)
 از بخش مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان
 با حضور جناب آقای دکتر آرزومند ریاست محترم مدیریت درمان
 سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و مدیریت دبیرستان سرکار
 خانم کیانپور
     
 
ویدئو نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان به مناسبت هفته پژوهش  
حضور پرشور مسئولین ، دبیران و دانش آموزان در نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی هفته پژوهش
 
مشاهده ویدئو نمایشگاه هفته پژوهش دبیرستان
 
 
     
 
سال 1396  
     
 
ارتباط مستقیم با مدرسه  
     
 
مناسبت ها