مسابقات شنا ناحیه

 
 

افتخارات و مقام آوران ورزشی

مقام آوران ورزشی سال تحصیلی 96-1395
کسب مقام اول ناحیه و استان  
تیم آمادگی جسمانی
کسب مقام اول ناحیه 
تیم بسکتبال
کسب مقام اول استانی و راهیابی به مرحله کشوری در وزن هشتم تکواندو
مریم زیلایی
کسب مقام اول استانی ، و مقام سوم کشوری در وزن دهم تکواندو
تینا زعفرانی زاده
کسب مقام سوم استانی شطرنج
شکیبا معینی