مدیریت دبیرستان
 
پیام تبریک مهرماه مدیریت دبیرستان 
 
                           باسمه تعالی 
حمد و سپاس مخصوص خدایی است، که رسالت تعلیم و تربیت را سرنوشت کسانی قرار داده که همت والای خود را هزینه رشد و شکوفایی نسل های آینده می نمایند.
آغاز سال تحصیلی و سفر در مسیر دانستن و فهمیدن، تقارن آن با آغاز ماه محرم " مهر حسینی" و همچنین هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم و آن را به فال نیک می گیریم که با تاسی به سیره و مکتب امام حسین(ع ) و آرمان های شهدای والامقام، استوارتر از همیشه در راه مقدس علم و دانش حرکت کنیم. 
برای همه همکاران بزرگوار، دانش آموزان و خانواده های محترم آنان، توفیق، سربلندی و سعادت آرزو می نمایم. 

     مدیر دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره اول.کیانپور
 
رزومه مدیر دبیرستان  

مشخصات مدیر:

پروین کیانپور لیرهارانی

مدرک : لیسانس مدیریت آموزشی

سنوات خدمت: 37 سال 

امتیاز تشویقات:

تشویق از وزیر و معاونین 40 مورد

تشویق از مدیرکل و معاونین 120 مورد

تشویق از رئیس اداره و معاونین 120 مورد

تعداد گروه تشویقی مستخدم 1 مورد

ساعات دوره های کارآموزی رشته مدیریت تخصصی 525 ساعت

پست مورد متصدی سالهای خدمت

آموزگار رئیس مدرسه راهنمایی و معاونت دبیرستان پروین اعتصامی گچساران

رئیس هنرستان فنی وحرفه ای بنت الهدی صدر گچساران

دبیر ناحیه یک اهواز

سرپرست تربیت معلم دخترانه کوثر ناحیه یک اهواز

رئیس مدرسه راهنمایی فرهنگ ناحیه یک اهواز

رئیس مرکز پیش دانشگاهی کوثر شبانه ناحیه یک اهواز

رئیس مرکز پیش دانشگاهی کوثر روزانه ناحیه یک اهواز

معاونت آموزشی دبیرستان دخترانه صالحین ناحیه 4 اهواز بمدت 2 سال

مدیریت مدرسه راهنمایی دبیرستان دخترانه دانشگاه(دوره اول ) از سال 89 تاکنون