روز گرامیداشت مبارزه با ایدز  
     
 
گزارش ویدئویی مانور زلزله  
مانور زلزله 
مانور زلزله به منظور آشنایی دانش آموزان با نحوه ی برخورد  با شرایط زلزله و کمک رسانی به مصدومان برگزار گردید.
 
     
 
بروشور وبا  
     
 
تغذیه سالم  
     
 
هفته بهداشت و روان  
     
 
روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان  
     
 
روز جهانی قلب مبارک باد  
     
 
بروشور دیابت  
     
 
معاینات فیزیکی دانش آموزان  
     
 
توزیع قرص های آهن و ویتامین D  
     
 
نصب پیام های بهداشتی  
     
 
مسابقه تغذیه سالم