ویدئو نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان به مناسبت هفته پژوهش

حضور پرشور مسئولین ، دبیران و دانش آموزان در نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی هفته پژوهش
 
مشاهده ویدئو نمایشگاه هفته پژوهش دبیرستان
 
 
 
 

گزارش ویدئویی مانور زلزله

مانور زلزله 
مانور زلزله به منظور آشنایی دانش آموزان با نحوه ی برخورد  با شرایط زلزله و کمک رسانی به مصدومان برگزار گردید.