اسامی منتخبین انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره اول)
سال تحصیلی 98-97
 
آقای مشایخی 30 رأی
 
آقای ابراهیمی 27 رأی
 
خانم محرابی 23 رأی
 
آقای دکتر قائدی 21 رأی
 
آقای زادمهر 19 رأی
 
خانم حسینی 14 رأی
 
خانم کروشاوی 12 رأی
 
آقای سبزواری 11 رأی
 
 
 
     
 
درج مطلب  
     
 
درج مطلب  
     
 
درج مطلب  
 
 
     
 
درج مطلب  
 
     
 
درج مطلب  
     
 
درج مطلب