اطلاعات عمومی ، ساختمانی و شناسنامه ای آموزشگاه  
اطلاعات عمومی و ساختمانی و شناسنامه ای   آموزشگاه

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه سال تحصیلی  97-96

اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه

سال احداث : 1374-1373

استان/شهرستان : خورستان/ اهواز

سال تأسیس : 1374-1373

منطقه / ناحیه : یک

مساحت زیربنا : 5380

نام آموزشگاه: دخترانه دانشگاه(دوره اول)

تعداد طبقات : 2

جنسیت: دخترانه 

تعداد اتاق ها و سالن ها: 12

نوع آموزشگاه : غیردولتی

مساحت کل اتاق ها و سالن ها: 60, 392

نوبت : صبح

مساحت نمازخانه : 133

نشانی : اهواز، بلوار گلستان، کوی استادان، مجتمع آموزشی دانشگاه شهید چمران

تعداد اتاق های اداری: 8

سایر اتاق ها و سالن ها: 3

تلفن آموزشگاه :  23-3738421 0613

 
 
فضا و امکانات دبیرستان
     
 
حیاط مدرسه و فضای سبز  
     
 
نماز خانه  
     
 
کتابخانه  
     
 
سایت مرکزی  
     
 
سالن همایشات  
     
 
آزمایشگاه  
     
 
سالن ورزشی