تماس با ما  
آدرس : اهواز- اتوبان گلستان - کوی استادان - مجتمع غیر دولتی دانشگاه - دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه(دوره اول)
دفتر مدیر: 33738421
دفتر معاونین: 37384233
     
 
سال 1396